ગુજ્જુરોક
લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારી GujjuRock સોશ્યિલ મીડિયા લિંક સાથે જોડાવ.ને તમારા મિત્રોને પણ જોડાવવા માટે આમંત્રણ આપો.

ઝોમાટો, સ્વિગી, બાયજુ, ફોનપી, માયન્ત્રા ભારતમાં શૃંગાશ્વ સૂચિની આગામી તરંગ તરફ દોરી શકે છે

ટેકનોલોજી સાહસના મૂડીવાદી મોહનદાસ પાયે જણાવ્યું હતું કે, આગામી ત્રણ વર્ષમાં 10 થી 15 ઇન્ટરનેટ અને ટેક કંપનીઓ ભારતમાં સૂચિબદ્ધ […]

Learn more →